29 Mart 2013 Cuma

Kapitalizum eline 'tü' diyecek

Bizum buralarda geçum zordur… Diyecesunuz ki, nerede kolaydur Laz Marks Emice? Doğridur ama bu coğrafyada uşaklarun ekmek parasi kazanacaği işler giderek azalmaktadur.
Bir süri uşak, fikralarda oynamak içun gurbet ellere gitmekte ama eskisi gibi iş bulamamaktadur.
En bilinen fikralardan biridur; Bizum Temel, uçurumdan düşerken bir ağaca tutunmiş. Temel’un ayağindan Cemal, Cemal’un ayağindan İdris, onun ayağindan da Hasan tutunmiş. Temel’un güci, kuvveti giderek azalmakta. Yeniden güç alup, daha sıkı bir şekilde ağaca tutunmak içun aşağidakilere seslenur, “Ula uşaklar sıkı tutunun, elime tüü, diyeceğum.”
Ve hazin son… Temel eline ‘tü’ derken, fikrada oynayan 4 evladumuz hakkun rahmetine kavuşmiştur.
Şimdi buni niçun anlattum… Emperyalisit – kapitalizum da eline ‘tüü’ diyecek.
Pazari denetleyen mekanizmalari tikaninca karlari azalan kapitalizum, piyasalara hayali - sermaye pompaladi.
Farzumisal, Hoşaf Bank, milletten topladuği paralari kiredi olarak kullandurmaktayidi. Sonra verduği bu kredinun senedini bir başka finans kurumina satti; elde ettuği parayı bir kez daha kiredi olarak kullandurdi.
Boylece Hoşaf Bank, tek bir paradan, onlarca kiredi - borç ilişkisi yaratti. Bu hayali nitelukli sermaye, dünyanun bütün ülkelerini bir denizanasi gibi istila etti; girduği her ülkede eşek yükiylan faiz kazandi. Sermaye hayaliydi belki ama faizi gerçekti.
Şimdi balon patladi. Ebelerinun Morkıçını gördiler. Emperyalist – kapitalizumun yırtığı ozon tabakasindaki yırtuği geçti. Artuk yama ve dikiş tutmaz oldi. Trilyonlarca dolari finans kurumlarina, bankalara, şirketlere aktarmalarina rağmen kanama durdurilamayi.
Kapitalizum şimdi dünya halklarina son bir kez daha, sıkı tutunun, deyi. Eline tü diyecek aklisira. Yeniden güç toplayup, deli pirofesörler gibi gene dünyanun anasini ağlatacak, kendisine direnen ve açık pazar olmayan ülkelere salduracak.
Ula uşaklar, habu bokcanlilarun oyinina bir daha gelmiyelum. Onlar eline tü derken hepbirlukte habularun suratinun tam ortasina bi tü diye tükürelum.

10 Mart 2013 Pazar

Nokta

"Bizim isyanımız nasıl Chavez’i ortaya çıkardıysa, bu kadar yıllık Bolivarcı devrim yine bir evlat ortaya çıkaracaktır" / Venezuela halkı