31 Ocak 2010 Pazar

Sosyalizum yola çikti, 11 uçağiylan geliyi

Netceğuk Hasan geçum sıkıntisi içinde… Patapat Süleyman denen pokkiyenun soyi, uşaği işten çikarduği içun eve ekmek göturemez durumda.
İkide bir sorayi; “Laz Marks Emice, habu kapitalizum eldurdi bizi daa!.. Haçan sosyalizum ne zaman gelecek?”
“Evladum”, dedum, “Sosyalizum yola çikti, eğer sis filan olmazsa bu gece 11 uçağiylan geleyi.”
Bu önce bir sevinur gibi oldi, sonra ironi maytabi yaptuğumi anladi.
“Laz Marks Emice, niçun benlan kafa bulayisun? Eğer sosyalizum yakin bir zamanda gelmeyeceksa ben da karincalarun arasina iltica edeceğum.” dedi.
Ula niçun, dedum bilmeyimiş gibi.
Netceğuk Hasan dertli tabi, bir dokun bin dinle.
“Habu karincalar nasil bir canli türidur Laz Marks Emice? Habularun güçlisi, siyahi-beyazi, suyun başini tutani, bileği kuvvetli olani, daha cüzeli, üçkağitçisi, alup satani, ticaret yapani, sirtüstü yatani yok midur? Bunlara ne oldi ki diğer canli türine benzemeyiler. Niçun deli gibi yardumlaşayiler. Naim Süleymanoğli'nun bile kaldurmaya cesaret edemeyeceği ağirluktaki yiyecekleri hep birlukte yuvalarina taşiyayiler. Kararumi verdum, yakinda karinca alemine iltica edeceğum. Onlarun arasinda yaşayacağum. İnsanlar aleminde yaşadum da ne oldi? Açluktan başka ne gördüm?”
Uşak hakli, sonuçta insanevladi olarak biz da hayvanlar aleminun bir üyesiyiz. Hayvandan ne kadar kopar gibi görünsak da gelduğumuz yer ortada; sınifli toplum.
Sermayeyi bir şekilde eline geçurenlerun diğerlerini açluğa, susuzluğa, yoksulluğa ittuği bir toplumsal örgütlenme hakimdur dünyada...
Haçan haburadan biliminsanlarina sesleneyirum, hayvanlar üzerinde her bi boki deniyisunuz, bi da şu karincalarun genlerini araşturun da!..
Bular hangi arada ilkel köleci - feodal - kapitalist ve sosyalist toplumi yaşadılar da komünizme ulaştılar?
Netceğuk Hasan’a dönup, guzel evladum dedum, haçan belki sosyalizum 11 uçağiylan gelmeyecek ve sen oni göremeyeceksun ama iki tane gül gibi evladun var. Haçan onlarun insan gibi yaşamasini istiyesun birak karinca alemine iltica etmeyi, karincalarun yardumlaşmaciluğuni insanevladina uygulayalum.
Bu da oyle oturarak olmayi uşağum.
Bak olara, halki soymak içun ne kadar mücadale edeyiler.
Mücadele etmeyene mama yok...
Soyulmamak içun onlardan daha çok mücadele etmemuz lazimdur da!..

1 yorum: