14 Ekim 2009 Çarşamba

Laz Marks Emice / Diyalektuk süreç

Doğanun diyalektuği
Dikkat edun, doğada herşey basitten karmaşuğa gider. Sudaki tek hücreli canlıdan Şakil O’Niyıl’a, hamsiden balinaya, takadan titaniğe, Fener’den Barcelona’ya... Gelişim boyle bir süreç izler. Diyalektuk süreç; karşutlarun sürekli çatişmasi (Bakunuz; Tirabizon – Fener çatişmasi) ve bunlarun birbirlerine ya da daha yüksek biçimlere dönuşmeleridur.

Poliyandriden komparsitaya
Bugünkü tek eşli aile yapisina gelene kadar insanoğli ve insankizi, yabanıllık ve barbarluk döneminde kuralsuz cinsel ilişki içinde yaşamiştur. Buna “Kör Tuttuğunu Öper Çağı” diyoruz. Aslında çok eskiye gitmenuze gerek yok. Layla’ya gidun yeter. Bu sosyetik mekanda seviyeli poliandri ve poligami ilişkiler gırla gideyi. Ula İdris, kikirdeyip durma, burada bilimsel bir gerçekten bahsedeyirum.
Şili’deki Kukular’da ve Punalua Ailesi’nde bile Layla’daki kadar karişuk ilişkiler görmedum.
Fakat bu çok melanetli bir durum değildur. Böyle herçesun birbiriyle halvet olduği ortamlarda herkes birbirinun akrabasi gibi olur, özel mülçiyet azalur, paylaşum ve sosyal adalet gelişur.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder