4 Mart 2010 Perşembe

Latin Amerika’nun ‘piero’sina baktum

Geçen sene ekonomik kirizun ‘piero’sina bakmişdum.
Hani halk, kirizden inim inim inlerken Başbakan, “Bu tam bir kriz değildur, psikolojiktur. Teğet geçmiştur, yok efendum sürtunerek geçmiştur” demişidi.
Ben da hau Maraton pirogramindaki ‘piero’yi* (Piero*: Erman Toroğli’ylan Şansal Beyuka’nun, topun, kale çizgisini alttan ve üstten tamamen geçup geçmeduğine baktuklari bir bilgisayar tekniğidur.) kullanup, kiriz vatandaşun çizgisini tamamen geçti mi, geçmedi mi diye ‘piero’sina bakmişidum.
Çok açuk bir şekilde görilmişidi ki, emperyalist - kapitalizumun yarattuği bu kriz, dünya halklarinun çizgisini alttan da üsten de tamamen geçmişti.
Şimdi ayni yöntemlan Latin Amerika’nun pierosina baktum.
Hemen baştan söyleyeyim; Latin Ameraki halklarinun devrimci uyanişi, Pirleşuk Devletleri’nun çizgisini alttan da üstten de tamamen geçmiştur. Artuk her türli ayak oyuni, askeri faşist darbe, parayilan yapturilan muhalefet filan boşinadur.
Honduras’taki seçilmiş sosyalist Zelaya’ya karşu yapilan faşist darbeye, Kolombiya’da 7 yeni askerî üssun kurulmasina, Şili’de sağci sermaye partisinun seçum zaferine, Panama’da askeri üslerin tekrar kurulmasina ve Arjantin’de muhafazakâr sağun ilerlemesine rağmen Latin Amerika dönilmez yola girmiş ve top BD’nun emperyalist filelerini alttan ve üstten tamamen geçmiştur.
Ula uşaklar, bizum işumuz daha da zordur... Bizum atacağumuz gol öyle pieroluk mieroluk olmamalidur; artuk kontratakla mi ataruk, dünya halklari bir olup bunlari rakip kaleye mi sıkıştururuk, orasini bilemem. Bilduğum bir şey vardur, oyle bir gol çakmaliyik ki, pieroyla bile tespit edemesunler.
(Laz Marks Emice Pazar günleri BirGün Pazar ekinde yazmaya devam ediyor)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder