30 Nisan 2010 Cuma

Uşaklar - paçilar sordi, ben cevapladum

Peşuktaş’tan Feyza sorayi; Laz Marks Emice, senun içun ‘olmazsa olmaz’ deduğun şey nedur?
- Kizum, benum olmazsa olmazum ‘halk’tur. Haçan halk olmadan hiçbir şey olmaz daa!..

İzmir’den Aykut, Emice, hayatta en çok neye şaşurursun?
- Bizum İdris’un, anlattuğum bir şeyi hemen anlamasina… Bu kotorinun bir defada bir şeyi anlamasi kiyamet alameti olabilur.

Ankara’dan Mesut merak etmiş; Laz Marks Emice hangi doğal yeteneğe sahip olmak isterdun?
- Evladum, Paganini’nun keman içun yazduği Caprice konçertosini, kemençe ile çalmak isterdum.

Hopa’dan Yüksel sormiş; Emice, herkeslan ayni ciddiyetle tartişur misun?
- Uşağum, polemiğe girduğum kişilere pek dikkat etmem… Anti – Dursing’le da, Patapat Suleyman’la da düşunmeden polemiğe girer, paket yapup kurdelesini takarum. Bizum Sementa Recep, “Laz Marks Emice, sen polemiklan besleneyisun.” der hep. Yaniliyi, ben sadece hamsiylan beslenurum.

Adapazarı’ndan Melek, “Sinirlenince küfür eder misun Emice?” diye sorayi…
- Etmez miyim kizum… En çok, “Hay özel mülkiyetsuz kalasun ula…” derum.

Samsun’dan Ender, “Nasil ölmek isterdun Laz Marks Emice?”
- Sınırsız, sinufsuz, özel mülkiyetsuz ve Fenersuz bir toplumi gördükten sonra.

Eskişehir’den Dilek sorayi, “Laz Marks Emice, size göre şu an dünyadaki en büyük çelişki nedir?”
- Dünyada 1 milyar insanevladi günde 1 tanecuk hamsi bile tüketemeyi. Ama bir avuç kan emici asalak, takalar dolusi hamsiyi tek başina mideye indureyi. İnsan aç susuz kalabilur ama hamsisuz asla.

Tirabizon’dan Vera rumuziylan yazan okurum sormiş; “Televizyon seyreder misun? En çok neye gülersun?”
- Burjuva politikacilarinun sanki bir bok anlatayimişcesine konişmalarina çok güleyirum.

Kadiköy’den Mehmet, “Emice merak edeyirum, arkadaşun var mi?
- Olmaz mi evladum… Bizum Vakfıkebir’li Feridun Encels’lan, Ofli Ulademir İlyas Lenin vardur. Kendum kadar güvenurum onlara.

Diyarbakir’dan Suat sorayi, “Kendunuzlan barişuk misunuz Emice? Mesela burnunuzla…”
- Hee!.. Burnum biraz küçük gibidur, gençluğumde biraz sorun ettum ama… sonra yaşlandukça aliştum. Ne edeyim, doğa benum burnumi da küçuk yaratmiş.

Adana’dan Mustafa, “Laz Marks Emice ‘aydın’larımız üzerine ne düşünüyorsunuz?
- Uşağum, aydinlari 4’e ayirayirum.
1 - Bir medya gurubina bağli, maaşli, bordroli aydinlar
2 - Akademik unvanli, Devlet Sanatçisi gibi Devlet Aydinlari
3 - Kahvehane aydinlari
4 - Halkinun yaninda olan aydinlar


Boli’dan Sibel kizum sormiş, “Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tekel işçilerinun direnişi içun, ‘Bu ideolojik değil da nedur?’ dedi. Bu söze ne deyisun Emice?”
- Kizum bu kirpuk bıyığun anlayişina göre, politika patron işidur, işçi işine bakmalidur. Oğa sadaka olarak ne verursak kabul edup, sesini çikarmamalidur. Bunlarun utanma duygusi küme düşmiştur. Hala pişkin bir tilki gibi, dalduklari kümesteki tavuklarun kendilerine hayran olmasini beklemektedurler.
Ama halk artuk kendisini soyanlari alkişlamayacak.

Muğla’dan Ensar, “Emice, sizun Laz Marks oyunina, Başbakan’a hakaret edilduği gerekçesiylan soruşturma açilmişidi. Bu bir davaya dönüşebilur mi?”
- Olabilur uşağum. Amerikalarda okuyan hamsiciklerine harçluk edecek uç kuruşluk nafakamuzi. Belki da yeni bir gemicuk alabilur.
Neysa uşaklar, beynumuz en değerli organumuzdur. Oğa eyi bakun, iklim artuk sert esecek, aklumuz bize lazim olacak.
Hamsinun tam zamanidur, bol bol hamsi yeyun ve fosfori eksuk etmayun.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder